firma

"Architektura jest ważna,
lecz to nie wszystko,
pomyśl o konstrukcji
aby dopełnić całość projektu."

"Architecture is important
but it is not enough.
Think about the Structure
to complete your project."

Pracownia Projektowa "Konstruktor" powstała na początku 2008r. Założona została z myślą
o projektowaniu oraz nadzorowaniu prac przy wykonywaniu robót budowlanych. Pracownię stworzyła
dwójka absolwentów Politechniki Śląskiej (wydziału Budownictwa 2000r) Sebastian Pietras i Tomasz Siekiera. Głównie zajmujemy się projektowaniem obiektów budowlanych począwszy od małych obiektów
zawierających proste rozwiązania, po obiekty skomplikowane charakteryzujące się złożonymi
rozwiązaniami konstrukcyjnymi wraz z obiektami wielko-powierzchniowymi.

W firmie "Konstruktor" pracuje na stały etat dwóch projektantów mających pełne uprawnia budowlane
bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Posiadamy duże doświadczenie
w zakresie projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych oraz drewnianych.
Firma zatrudnia architekta co pozwala nam w pełni opracować kompleksowy projekt budowlany.
Firma jest na etapie ciągłego rozwoju i doskonalenia.
 
kontakt

Polecamy usługi głównie związanie z projektowaniem oraz
nadzorowaniem robót budowlanych:

 • » Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 • » Projekty lekkich konstrukcji hal stalowych. W swej ofercie posiadamy gotowe bardzo lekkie
      hale stalowe o modułowej rozpiętości 6, 12, 18 oraz 24m o wysokości do 4m i wadze do 23kg/m2
      powierzchni użytkowej.
 • » Projekty konstrukcji żelbetowej o układach słupowo-żebrowo-płytowych
 • » Projekty wykonawcze wraz z rysunkami warsztatowymi.
 • » Projekty inwentaryzacji oraz ekspertyzy oceny stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • » Projekty adaptacji typowych gotowych projektów.
 • » Projekty zagospodarowania terenu.
 • » Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót.
 • » Opracowanie specyfikacji technicznych.
 • » Uzgodnienia projektowe w zakresie rzeczoznawstwa.
 • » W swym zakresie oferujemy stałą współpracę z renomowanymi pracowniami architektonicznymi.
 • » Świadczymy usługi w zakresie sprawowania funkcji inwestora zastępczego oraz pełnienia
      funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy.
 • » Opracowanie świadectw energetycznych dla wszelkich rodzajów budynków (domy mieszkalne jedno
      i wielorodzinne, budynki biurowe, przemysłowe, obiekty wielko kubaturowe).
 
realizacje

Wykonane projekty dla firm:

 An - archi, Dombud, Archico, Statyk, Kopex, Elpro7, Remasz, Restyl

 1. An-Archi Group s.c.
  T.Kacprowcz,K.Kacprowicz,R.Zadorożny,K.Oziomek
  ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice
                                              
  1. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą domu jednorodzinnego wraz z garażem dwustanowiskowym.
   Adres Ruda Śląska ul. Kąpielowa działka numer 3431/248
  2. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bystrzańskiej w Bielsku Białej obręb Mikuszowice Śląskie; działka numer 159/8, 159/9, 159/10, 159/13, 159/14
  3. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Armii Krajowej/Małkowskiego w Bielsku-Białej obręb Kamienica; działka numer 538/119, 538/120, 538/121
  4. Inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 36 i 38 wraz z opinią techniczną.
  5. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą dla Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy przy ulicy 1-go Maja 2;
   działka numer 34
 1. "Dombud" spółka jawna Ryszard Zadorożny
  ul. Chorzowska 64 , 44-100 Gliwice

  1. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą dla zabudowy wielorodzinnej wraz z zabudową jednorodzinną " Osiedle nad potokiem" przy ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach obręb Żarniki;
   działka numer 668/678
 1. Archico s.c Pracownia Architektoniczna M. Laskowski, A. Płomecki
  44-101, Gliwice, Sowińskiego 5 woj. śląskie

  1. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą
   dla rozbudowy szkoły nr 1 w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej
  2. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą
   dla zabudowy jednorodzinnej (40 domków jednorodzinnych trzy typy) w gminie Czernichów
   i Krzeszowice obręb Sanki i Rybna
  3. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna dla pawilonu handlowego "Netto"
   w Zabrzu przy ul. 3-Maja/Makoszowska Działka 2094/71
  4. Projekt architektoniczno - budowlany część konstrukcyjna wraz z dokumentacją wykonawczą dla pawilonu handlowego Biedronka w Zabrzu przy ulicy Hermisza/Gdańskiej
 1. Firma Inżynierska "STATYK" Grzegorz Komraus
  ul. Plebiscytowa 10/7 40-039 Katowice

  1. Inwentaryzacja budowlana konstrukcji wieży wyciągowej Krystyna w Bytomiu wraz z opinią techniczną
 1. ELPRO-7 Spółka z o.o.
  ul. Ziemska 1, 41-800 Zabrze

  1. Projekt budowlano - wykonawczy budowy kanału kablowego łączącego budynek stacji transformatorowo - rozdzielczej 20/6/0,5/0,4 kV z szybem Paweł.
   Czeladź 41-250 ul.Kościuszki 9
  2. Projekt budowlano - wykonawczy  "Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku na potrzeby stacji transformatorowo - rozdzielczej  20/6/0,5/0,4 kV.
   Lokalizacja: Czeladź 41-250 ul. Kościuszki 9
  3. Projekt adaptacji stacji odmetanowania na powierzchni KWK "BORYNIA" w Jastrzębiu Zdroju
 1. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna
  ul.Katowicka 18, 41-900 Bytom

  1. Projekt budowlany Punkt wydawania sprzętu strzałowego oraz miejsce postoju ruchomego składu materiałów wybuchowych w bogdance
  2. Projekt budowlany Przebudowa budynku nadszybia dla potrzeb transportu materiałów długich do poziomu 1000 JSW S.A. KWK "Pniówek" ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Remasz S.C
  ul. Pawła 6, 41-710 Ruda Śląska

  1. Projekt budowlany Hali magazynowej wraz z pomieszczeniami Biurowymi.
   Ruda  Śląska ul. Pawła 6 działka 762/21
 1. Restyl. Sp. z o.o.
  ul.Pawła 43, 41-708 Ruda Śląska

  1. Projekt budowlany Hali Magazynowej z pomieszczeniami biurowymi
  2. Ruda Śląska ul Stara Działka nr 892/48
 
 
kontakt

Referencje

 
kontakt

Płyty fundamentowe

OFERUJEMY zaprojektowanie energooszczędnej płyty fundamentowej dla domu jedno lub wielorodzinnego o współczynniku przenika ciepła U=0,15 W/m2K. Rozwiązanie płyty energooszczędnej jest stosowane w domach energooszczędnych i pasywnych jest to ich warunek niezbędny i konieczny.
Dom energooszczędny (low-energy house - LEH) to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/(m2). Dom pasywny (passive house - PH) to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2)
Zaletą płyty oprócz jej właściwości izolacyjnych jest:
 • » szybszy koszt wykonania w porównaniu z tradycyjnym fundamentem brak ścian fundamentowych ich izolacji,
 • » minimalizacja robót ziemnych płyta posadowiona jest na poziomie terenu przez co nie ma problemów z wysokimi wodami gruntowymi,
 • » tańszy koszt w porównaniu z tradycyjnym fundamentem około 20-30%,
 • » mniejsze osiadanie gdyż ciężar i obciążenie rozkłada się równomiernie na całą płytę co ma duże znaczenie w gruntach słabo nośnych, niejednorodnych, oraz na szkodach górniczych,
 • » ciągłość izolacji termicznej w przypadku fundamentów tradycyjnych występuję mostek termiczny.
Płyta jest liczona metodą MES przy wykorzystaniu nowoczesnych programów obliczeniowych. Orientacyjna grubość płyty dla domu jednorodzinnego z poddaszem mieszkalnym wacha się od 19-24cm. Płyta zbrojona prętami fi 10. Jako izolacja styropian EPS 200 lub 250 lub na życzenie klienta zaprojektowanie płyty z wykorzystaniem systemu kształtek z periporu IZODOM 2000. Każda płyta projektowana jest indywidualnie. Projekt w swym zakresie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji wraz z obliczeniami jak i rysunkami wykonawczymi w ilości 4 egzemplarzy. Projekt wykonuje jako projekt nowy lub zamienny dla istniejących zaprojektowanych ław.
Cena zaprojektowania płyty to koszt 10zł za 1m2 powierzchni zabudowy domu.
Dodatkowo oferujemy wykonanie zaprojektowanej płyt. Orientacyjny koszt to 260-300zł.
Cena obejmuję:
 • + płytę grubości 20cm zbrojoną wykonaną z betonu B25
 • + izolację przeciwwilgociową papę podkładową
 • + izolację termiczną z styropianu EPS 200
 • + chudy beton
 • + podbudowę z pasku grubości 40cm
 • + przepusty pod instalację
 
kontakt

Pracownia Projektowa KONSTRUKTOR S.C.
S.Pietras, T.Siekiera

ul. Kubiny 5/2 41-710 Ruda Śląska
biuro ul. Lecha 14 Ruda Śląska 41-710

email: ppkonstruktor[at]op.pl
Tel 503045952, 503014154
NIP 641-243-84-30
√ CSS  √ xhtml  |  Powered by Beniamin Śliwka  |  All right reserved, Copyright © 2008
statystyka